Het Intercommunaal Bureau voor Toerisme van Cœur de Nacre zet zich dagelijks in voor duurzaam toerisme.

Hoewel het toerisme de ruggengraat van het grondgebied vormt, weten wij dat de gevolgen ervan soms onomkeerbaar kunnen zijn. Als er niets aan wordt gedaan, kan het een verwoestend effect hebben op het ecologische, sociale en economische ecosysteem.

Maar bij Cœur de Nacre geloven we dat een meer verantwoord en duurzaam toerisme mogelijk is. Het is noodzakelijk geworden ethische en duurzame acties te ondernemen om ons in staat te stellen in een rechtvaardiger wereld te leven, in goede gezondheid en met respect voor het milieu. Daarom hebben wij er onze prioriteit van gemaakt.

Onze verplichtingen:

  • Het team dagelijks bewust te maken van ecologisch verantwoorde acties
  • Zachte mobiliteitsaanbiedingen ontwikkelen 
  • Lokaal toerisme aanmoedigen en bevorderen 
  • Delen van onze ervaringen en tips 100% lokaal en ambachtelijk
formation cpie peche a pied de loisirs la decouverte de la laisse de mer credit mathilde lelandais 1

Enkele reeds bestaande voorbeelden:

  • Wij werken nauw samen met het CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) om de plaatselijke bevolking en de toeristen te informeren en op te voeden over het respect voor de fauna en flora aan onze kust
  • In al onze VVV-kantoren zijn asbakken beschikbaar om het aantal sigarettenpeuken dat in het milieu terechtkomt te beperken.
  • Er is een handvest voor eco-reizigers opgesteld en op grote schaal verspreid
  • Twee van onze VVV-kantoren hebben het label “Accueil Vélo” gekregen

Een project waar we momenteel aan werken:

  • De identificatie van ethische en verantwoordelijke acties door al onze partners. Tegen het einde van het jaar zou een boekje beschikbaar moeten zijn

Wij worden dagelijks geïnspireerd door het citaat:

“Er zijn geen kleine gebaren als het er duizenden zijn

Begin van pagina Skip to content