Kwaliteitslabel voor Toerisme

qualite tourisme francia 5

Na anderhalf jaar hard werken kreeg de toeristische dienst van Cœur de Nacre het Kwaliteitslabel voor Toerisme (Marque Qualité Tourisme).

De toeristische dienst van Courseulles-sur-mer behaalde in november 2016 het Kwaliteitslabel voor Toerisme en fuseerde in januari 2017 met Cœur de Nacre.

Het hele team stelt dag na dag alles in het werk om de geleverde diensten te optimaliseren, de kwaliteit van het onthaal te verbeteren en de werkmethodes in de drie toeristische informatiekantoren te uniformiseren. Wij beantwoorden aan de Nationale Kwaliteitsvereisten (Engagements Nationaux de Qualité).

De kwaliteit van het onthaal wordt gecontroleerd op basis van verschillende factoren (zoals tevredenheidsenquêtes, suggesties, …) die door een lokale werkgroep regelmatig geanalyseerd en bestudeerd worden zodat we onze manier van werken constant kunnen bijsturen en de kwaliteit van onze diensten voortdurend kunnen verbeteren.

Categorie 1

De toeristische dienst van Cœur de Nacre valt sinds augustus 2016 onder Categorie 1

Hier vindt u de lijst van de vereisten die ertoe leiden dat we zo goed mogelijk aan uw verwachtingen voldoen:

 • We zorgen voor een onthaalruimte en een gemakkelijk toegankelijke informatieruimte.
 • We vergemakkelijken de procedures.
 • We zorgen voor zitmeubilair.
 • We geven u gratis informatie over het lokale toeristische aanbod.
 • De openingstijden die uithangen en worden verspreid, zijn opgesteld in ten minste twee vreemde talen.
 • We geven u toegang tot gratis wifi.
 • De dienst is minimaal 305 dagen per jaar geopend, met inbegrip van zaterdag en zondag tijdens toeristische of animatieperiodes.
 • We beantwoorden uw berichten het hele jaar door.
 • We zorgen voor een permanent onthaal met personeel dat ten minste twee vreemde talen spreekt.
 • We voorzien gedrukte toeristische kaarten, plannen en gidsen.
 • U heeft toegang tot de drietalige website die speciaal ontworpen en aangepast is met ingebedde media die uw bezoek aan de site aangenamer maken.
 • De toeristische informatie met betrekking tot onderstaande wordt ook op papier verspreid en is vertaald in ten minste twee vreemde talen:
  • alle geclassificeerde toeristische accommodaties met ten minste de naam van de zaak, de postgegevens, het e-mailadres, het websiteadres, de telefoongegevens, het classificatieniveau;
  • monumenten en toeristische, culturele, natuurlijke of vrijetijdssites met eventueel vermelding van de tarieven, openingsperiodes en -uren, de website-, telefoon- en postgegevens;
  • evenementen en entertainment;
  • alarmnummers.
 • De toeristische informatie wordt jaarlijks bijgewerkt.
 • Noodnummers worden buiten het gebouw uitgehangen.
 • We stellen het volledige gekwalificeerde aanbod van ons werkingsgebied aan alle klanten voor.
 • U kan de beschikbaarheid van alle geclassificeerde accommodaties raadplegen.
 • Alle klachten worden behandeld en de tevredenheid wordt gemeten.

- > We bieden een toeristische informatiedienst aan die gebruik maakt van nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën (sociale netwerken, mobiele telefonie,
geolokalisatie, enz.)

- > We voldoen aan de eisen van het Kwaliteitslabel voor Toerisme.

- > We zorgen voor een toeristische adviseur.

- > We zorgen ervoor dat de informatie over het lokale toeristische aanbod betrouwbaar en actueel is.

Toerisme en Handicap

th 5

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat wij in oktober 2016 voor een aantal van onze VVV-kantoren het keurmerk Toerisme en Handicap hebben gekregen.

Het toeristenbureau van Courseulles-sur-mer wordt momenteel gemarkeerd.

Voor meer informatie en bijzonderheden over onze bureaus voor toerisme en gehandicapten nodigen wij u uit de rubriek Toegankelijkheid te bezoeken.

Begin van pagina Skip to content